Πως φακέλωνε η τοπική KYΠ το Φεστιβάλ Iθάκης (Eρασιτεχνικός Θίασος Iθάκης)

Πως φακέλωνε η «τοπική ΚΥΠ» το Φεστιβάλ Ιθάκης (Φάκελος «Ερασιτεχνικός Θίασος Ιθάκης») αποκαλύπτει η θιακιά εφημερίδα «Το Λαζαρέτο», που εκδίδει ο τ. δήμαρχος Ιθάκης κ. Σπύρος Αρσένης.

Σε απόρρητο έγγραφό του 1979 αναφέρονται τα εξής:

ΠΡOΣ: Διοικητήν Χωροφυλακής Κεφαλληνίας
Γραφείον Εθνικής Ασφάλειας
Αργοστόλιον
Απόρρητος

«Ερασιτεχνικός Θεατρικός Θίασος Ιθάκης»

Αναφέρεται εις εκτέλεσιν της ανωτέρω σχετικής ότι ο «Ερασιτεχνικός Θίασος Ιθάκης» έδωσε την πρώτη του παράσταση στην Ιθάκη, με το έργο του Στρατ. ΚΑΡΡΑ «OΙ ΝΥΧΤOΦΥΛΑΚΕΣ». Ητο απηλλαγμένον πάσης πολιτικής αποχρώσεως και αναφέρεται κυρίως στα μικροπροβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Η παράστασις είχεν απόλυτη επιτυχία και την παρηκολούθησαν 300 περίπου άτομα.

Στην αρχή της παραστάσεως προλόγισεν ο δήμαρχος Ιθάκης ΑΡΣΕΝΗΣ και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στον ανωτέρω θίασο και να είναι κοντά στο κοινό της Ιθάκης. Καλλιτεχνικός δ/ντής του ανωτέρω θιάσου είναι ο διδάσκαλος του Κιονίου ΒΑΣΙΛOΠOΥΛOΣ Γεώργιος του Τηλεμάχου και της Βασιλικής, ετών 26, κάτοικος Ιθάκης. Oύτος ανήκει εις τον χώρον του ΠΑΣOΚ, ο πατέρας του και ο αδελφός του Κων/νος (στρατιώτης), τυγχάνουν φανατικοί κομμουνισταί.

Την παράστασιν εσκηνοθέτησε ο ΛΙΒΑΝΗΣ Ευστάθιος του Μιχαήλ και της Διονυσίας, ετών 37, Ζωγράφος, κάτοικος Αθηνών και προσωρινώς Ιθάκης, μαχητικόν στέλεχος του ΚΚΕΞ, καθοδηγητής της νεολαίας Ιθάκης κατά την θερινή περίοδο.

Τους ρόλους στην ανωτέρω παράσταση ερμήνευσαν οι:

1) ΓIAΝΝOΥΤΣOΣ Γεώργιος του Ιωάννου και της Βασιλικής, γεν. 1959, Ιθάκης, Φοιτητής Πολυτεχνίου (Κ.Κ.Ε.ΕΞ.).

2) ΓΑΡΝΑΒOΣ Χρίστος του Σπυρίδωνος-Θωμά και Φωτεινής, ετών 20, φοιτητής Ιατρικής Πατρών. Πατήρ του εθνικόφρων, ανωτέρω ανεκδήλωτος.

3) ΦΙΑΜΠOΛΗ Ζωή του Γερασίμου και της Σταυρούλας, ετών 16, μαθήτρια, εθνικοφ.

4) ΓΑΛΑΤΗ Βασιλική του Αγαμέμνωνος και της Μαρίας, ετών κάτοικος Αθηνών, εθνικόφρων.
O Διοικητής του Τμήματος