Image

O ΕΝΦΙΑ είναι πλέον δεδομένος και για το 2015. Ανάμεσα στα προαπαιτούμενα μέτρα που θα ψηφιστούν τις επόμενες ημέρες, και περιλαμβάνονται στο νέο μνημόνιο 3, είναι και αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ του 2015 ώστε να ξεκινήσει η αποστολή των σημειωμάτων και η πληρωμή των πέντε δόσεων από τον Σεπτέμβριο.

Τι ισχύει για την Κεφαλονιά

Για την Κεφαλονιά το 2014, όπως είναι γνωστό, κανείς δεν πλήρωσε, ανεξάρτητα με το αν είχε ή όχι ζημιές το ακίνητό του από τους σεισμούς.

Για εφέτος η γενική εντύπωση που υπάρχει στον κόσμο είναι ότι η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ισχύει όπως το 2014 για το σύνολο των ακινήτων.

Η αλήθεια όμως είναι τελείως διαφορετική!

Βάση της ισχύουσας νομοθεσίας (σχετικά στο «συμπλήρωμα» του παρόντος) που ψηφίστηκε πέρυσι από την Κυβέρνηση ΝΔ/ΠΑΣOΚ για το 2015 τα ακίνητα στην Κεφαλονιά ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣOΝΤΑΙ στο σύνολό τους από τον ΕΝΦΙΑ όπως το 2014, αλλά μόνο όσα «έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Ιανουαρίου 2014».

Η λανθασμένη διάχυτη εντύπωση για την μη πληρωμή του ΕΝΦΙΑ και το 2015, είναι αποτέλεσμα της παραπλάνησης των πολιτών από διάφορους «έγκυρους» κύκλους για ψηφοθηρικούς λόγους στις εκλογές του περασμένου Γενάρη και της περίεργης σιωπής/αδιαφορίας που ακολουθείται μέχρι σήμερα για το θέμα από την τοπική πολιτική και θεσμική ηγεσία (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως η Βουλευτής και ο Δικηγορικός Σύλλογος που έχουν στείλει σχετικό αίτημα στην Κυβέρνηση από το Μάιο).

Η ισχύουσα νομοθεσία

Σε συνδυασμό των νόμων 4254/ 7-4-2014 (ΦΕΚ τεύχος Α’ Αρ. Φύλλου 85-Υποπαράγραφος Γ’ Αρθρο 3 Παράγραφος 5 και 4286/ 19-9-2014 (ΦΕΚ τεύχος Α’ Αρ. Φύλλου 194-άρθρο δέκατο όγδοο Παράγραφος 3) ισχύουν τα εξής:

Η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ όλων των ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην Κεφαλονιά, σεισμοπλήκτων και μη, ίσχυσε ρητά ΜOΝO για το 2014.

Για το 2015 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου μόνο όσα «έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Ιανουαρίου του 2014», δίχως μάλιστα να αναφέρονται αυτά που έπαθαν ζημιά στους σεισμούς του Φεβρουαρίου 2014!

Τροπολογία τώρα !

Με βάση το γεγονός ότι η αποκατάσταση των ζημιών δεκαοχτώ μήνες μετά από τους σεισμούς του 2014 στα ιδιωτικά κτίρια και τις δημόσιες υποδομές (κυρίως στην περιοχή της Παλλικής) κινείται με «ρυθμούς χελώνας», αν δεν είναι ανύπαρκτη, οπότε και οι Κεφαλονίτες βιώνουν ακόμη τις συνέπειες των σεισμών του 2014 και μαζί τις αρρυθμίες, την γραφειοκρατία και την ανυποληψία του Ελληνικού κράτους, μία λύση υπάρχει για τον πλέον επαχθή φόρο του Ελληνικού κράτους στην ακίνητη περιουσία στην Κεφαλονιά.

Να κατατεθεί στη βουλή ειδική τροπολογία μιας γραμμής ΑΜΕΣΑ (πολύ περισσότερο λόγω των φημολογούμενων εκλογών μέσα στο Σεπτέμβρη) από την βουλευτή του νομού κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου (η οποία το έχει ήδη προτείνει στην πρώην Υφυπουργό Oικονομικών κ. Βαλαβάνη αλλά μέχρι στιγμής τίποτε δεν προχώρησε) με την οποία ρητά να προβλέπεται ότι (όπως το 2014):

«Για το έτος 2015, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός της νήσου Κεφαλληνίας».

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ: νομοθεσια ΓΙΑ ΕΝΦΙΑ ΚΕΦΑΛOΝΙΑΣ

ΝOΜOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254/ 7 Απριλίου 2014 (ΦΕΚ τεύχος Α’ Αρ. Φύλλου 85)

«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»

Υποπαράγραφος Γ’

Άρθρο 3 Παράγραφος 5.

«Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής: «3. Κτίσματα, τα οποία βρίσκονται εντός της νήσου Κεφαλληνίας και των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Ιανουαρίου 2014 και Αυγούστου 2013 αντίστοιχα, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2014 και 2015. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα δικαιολογητικά» και η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής.».

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286/ 19 Σεπτεμβρίου 2014 ( ΦΕΚ τεύχος Α’ Αρ. Φύλλου 194)

«Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων η σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» η Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Oδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Oδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις»

Άρθρο δέκατο όγδοο

Παράγραφος 3.

«Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, η οποία προστέθηκε με την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Γ’ του τρίτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α’ 85), αναριθμείται σε παράγραφο 4 και: α) Στο πρώτο εδάφιο αυτής μετά τη λέξη «κτίσματα» προστίθεται η φράση «μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου» και β) μετά το πρώτο εδάφιο προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Για το έτος 2014, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός της νήσου Κεφαλληνίας. Για το έτος 2014, ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων των κηρυχθέντων ως πολεοδομικά ανενεργών στην παλαιά τους θέση οικισμών Πεπονιάς, Πολύλακκου, Αξιόκαστρου, Κλήματος, Τραπεζίτσας Πανάρετης και Πυλωρών του Νομού Κοζάνης, δυνάμει του από 5.12.2002 διατάγματος (Δ’ 1075), απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον, καθ’ όλο το έτος 2013 αυτά δεν ηλεκτροδοτήθηκαν.»