Δεν κατεβαίνει η Ανωγή στο Πρωτάθλημα

Δεν κατεβαίνει στο νέο Πρωτάθλημα η Ανωγή (Β’ Κατηγορίας) και η Διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε τα εξής:

Μετά την απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ότι δηλαδή στο Δ.Σ. των ομάδων απαγορεύεται να συμμετέχουν πρόσωπα που μεταξύ τους έχουν έως και 4ο βαθμό συγγένειας, δηλώνουμε ότι αδυνατούμε να συγκροτήσουμε νέο Δ.Σ., διότι (προφανώς σε ένα μικρό τόπο) όλα τα μέλη έχουν συγγένεια μεταξύ τους. Ως εκ τούτου, αποφασίζουμε να μην συμμετάσχει η ομάδα μας στο Πρωτάθλημα και καλούμε όλους τους παίκτες της ομάδας, να έρθουν και να παραλάβουν τα δελτία τους.

O πρόεδρος
ΔHMHTPHΣ ΘΩMATOΣ
O γενικός γραμματέας
ΣΩKPATHΣ ΠAΠAΔATOΣ