Δημοτικό Συμβούλιο σημερα συνέχεια του Δημοτικού Συμβουλίου της Tρίτης 26/8/15

Η διακοπείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης 26/8/15 θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 6 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο.