O κ. Σωτ. Kουρής
O κ. Σωτ. Kουρής

Σχετικά με τις θέσεις της δημοτικής αντιπολίτευσης Ιθάκης για το έργο του λιμανιού του Πισαετού (Βλ. χθεσινό «Η» σελ. 7), ο αντιπεριφερειάρχης κ. Σωτήρης Κουρής εξέδωσε χθες την ακόλουθη ανακοίνωση:

Διευκρινίσεις για το λιμάνι Πισαετού.

Σε απάντηση της πρόσφατης ανακοίνωσής σας, για το έργο του Πισαετού Ιθάκης, οφείλουμε να σας γνωρίσουμε ότι υπάρχει ζήλος, εντεινόμενοι χειρισμοί και ανάλογη διάθεση από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, προκειμένου να υλοποιηθεί το προαναφερόμενο έργο όσο το δυνατό σύντομα και αποτελεσματικά.

Το ενδιαφέρον μας για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου που ξεκινά από τον σχεδιασμό του και την μελέτη του  είναι πάντοτε έντονο και αποδεικνύεται καθημερινά.

Είμαστε υποχρεωμένοι να προασπίσουμε την σωστή τήρηση των διαδικασιών του έργου διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο το δημόσιο συμφέρον.

Oι αξιότιμοι σύμβουλοι του Δήμου Ιθάκης δικαιολογημένα ανησυχούν για τα τεκμαινσόμενα στο Δήμο τους, τους κατανοούμε και τους διαβεβαιώνουμε ότι γίνεται κάθε προσπάθεια για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι στη διάθεση όλων των πολιτών της και ιδιαίτερα των πολιτών των μικρών νησιών και της Ιθάκης.

O Αντιπεριφερειάρχης
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚOΥΡΗΣ