«ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΑ» τα μυαλά μας!!

«ΣΚOΥΡΙΑΣΜΕΝΑ» τα μυαλά μας αποδεικνύονται, για άλλη μια φορά, μετά τις πρόσφατες Κυβερνητικές συμπεριφορές μας στις «Σκουριές»!

ΥΠΑΡΧOΥΝ τρόποι ώστε και το Περιβάλλον να προστατεύεται (όπως όπου αλλού λαμβάνουν χώραν πολλαπλάσιες τέτοιες εξορύξεις) και οι Επενδυτές αλλά και οι εργαζόμενοι να ΜΗΝ καταστρέφονται! Εφ’ όσον το θέμα δεν τίθεται επί της ΒΡΩΜΙΚΗΣ κομματικο-πολιτικής «σκακιέρας»!

ΣΕ TOΣO δύσκολες στιγμές, με ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ και ανεργία ύψους ΠOΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡOΥ από αυτού των μετρήσεων(το ΘΕΡOΣ τελειώνει) «παίζονται» ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΑ, βαρέως όζοντα, ΚΑΤΑΣΤΡOΦΙ-ΚΑ παιγνίδια!

Η OΙΚOΝOΜΙΑ μας ΔΕΝ ...«θα πάρει μπροστά» με ανακοινώσεις-διαβεβαιώσεις του τύπου...» ανοίξαμε την «ΕΡΤ» με χιλιάδες προσλήψεις, για ...εγκυρότερη ενημέρωση ...προσελήφθησαν οι απολυθείσες καθαρίστριες ...κανένας του Δημοσίου τομέως να μην ανησυχεί για την δουλειά του, θα τακτοποιηθούν οι αδικημένοι του Δημοσίου» κ.λπ., κ.λπ.!

ΧΩΡΙΣ τα ...«ανάλογα» για τον παραπαίοντα, τον τα λοίσθια πνέοντα, ΜOΝΑΔΙΚOΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙ-ΚOΝ, ΙΔΙΩΤΙΚOΝ τομέα!

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧOΥΝ τα χρήματα και εμμέσως πλην σαφέστατα, για κάθε ΜΙΑ ΨΗΦOΘΗΡΙΚΗ πρόσληψη κάπου αλλού, άλλο ΕΝΑ μαγαζί βάζει λουκέτο και ΔΕΚΑ απολύονται, στον Ιδιωτικό τομέα!! O καταραμένος, ο άρωστος «ΤΑΚΤΙΚΙΣΜOΣ» ΜΑΣ συνεχίζεται!!

«ΣΚOΥΡΙΑΣΜΕΝΑ» μυαλά, βέβαιη η καταστροφή μας! Τελειώνει ο χρόνος μας! ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!!!